Skip to main content

Montage

Industri Beton er totalleverandør af betonelementer. Vi både projekterer, producerer, leverer og monterer større og mindre byggeprojekter. Det er en stor fordel at samle ordren ét sted, da selve byggeprocessen dermed styres centralt og effektivt. Som bygherre eller entreprenør har du én kontaktperson, for de personlige relationer er vigtige for os.

Montageopgaverne spænder vidt. Vi udfører opgaver lige fra støttemure og altanmontage til komplette råhuse i etagebyggerier samt broer og tunneller. 

Vi sætter sikkerhed og kvalitet i højsædet.

Montageafdelingen består af kompetente montører med stor erfaring inden for montage af alle typer betonelementer, fx

  • Vægelementer
  • Facadeelementer
  • Trapper
  • Søjler og bjælker
  • SL-dæk og andre dæk (huldæk og massive dæk)
  • Altaner
  • Badekabiner
  • Siloelementer
  • Tanksystemer
  • Broer og tunneller

Er der stål i byggeriet som en del af elementmontagen, så monterer vi også gerne dette.

Produkttype Montagevejledning Leverandørbrugsanvisning Drift og vedligeholdelse
Betonelementer og bygværker     Klik
Affaldsskakte Klik    
Altaner i højstyrkebeton Klik    
Trapper og reposer Klik    
Sålbænke Klik    
Spejlbassin Klik + drift og vedligehold    
A-elementer Klik    
L-elementer

Klik for Anlæg
Klik for Landbrug

   
T-elementer Klik    
Anlægstanke     Klik
Perstrup tanke     Klik
Greenline tanke     Klik

 

Montage af affaldsskakte
Skaktelementerne leveres normalt liggende på ladvogn eller reolvogn. Under montagen kan det være påkrævet at understøtte det nederste skaktelement, indtil det er støbt fast til den øvrige konstruktion. I indkasthullet monteres den aftalte låge (kan efter aftale leveres af vores ØSB-afdeling). Se endvidere montagevejledningen (i oversigten her på siden) for yderligere informationer i forbindelse med montagen.

Montage af altaner
Altanerne kan monteres med normale løfteanordninger (insert, starcon m.m.). Type og placering af disse vil fremgå af vores produktionstegninger. Som hovedregel vil der være placeret 4 stk. løft i oversiden af en altan, hvoraf 3 stk. vil være i stand til at kunne optage hele altanens vægt. Efter montage lukkes huller for løft med mørtel af højstyrkebeton. Altanerne kan også produceres uden løft, hvis det er muligt at montere med vacuumløft. Vacuumløft kan lånes/lejes ved vores ØSB-afdeling. Ved montage af altaner med flige, skal elementerne udlægges således, at elementforkant har en let overhøjde, hvilket svarer til, at fligen monteres vandret. Se endvidere ØSB´s ”Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer” for generelle oplysninger omkring mærkning, håndtering, lagring, belastning m.m.
Der henvises endvidere til Branchevejledning om montage af betonelementer. Se tidligere.

Opsætning af støjskærme
Opstilling af støjskærmen foretages på samme måde som ved lægning af fliser og betonbelægningssten.
1. Muld og eventuel blød bund fjernes
2. Der etableres afrettet, komprimeret gruspude
3. Støjskærmen opstilles direkte på gruspuden
4. Der fuges elastisk mellem elementerne.

Udførelse af Buetunneller
Tunnellerne monteres på færdigt afrettet, stabilt og tørt underlag. Ved dårlige funderingsforhold udføres pælefundering. Elementerne monteres som samlesæt uden anvendelse af sammenspændingssystemer, da alle elementerne er selvstabiliserende. Efter montagen foretages sammenstøbning.

Endeafslutningerne af tunnellerne kan udføres på mange måder. Løsningerne kan også leveres som præfabrikerede elementer.

Fuger 
Lodrette og vandrette fuger mellem elementerne tætnes med en selvklæbende membran på den side, der vender mod jorden. Ved vandløbstunneller fuger vi også indvendigt i tunnellen.

Fugtisolering 
Udføres efter projekt.

Tilfyldning omkring buetunneller
Tilfyldningen skal udføres med velgradueret sand eller grusfyld symmetrisk omkring tunnellen, med maks. overhøjde på 0,50 m. I tunneller uden gennemgående bundplade skal den forudsatte min. indvendige tilfyldning udføres inden den udvendige tilfyldning over dette niveau. Minimumsdækning på den færdige tunnel er normalt 0,60 m for buetunneller.
Yderligere specifikation af krav til tilfyldningsmaterialer og mægtighed kan fås ved henvendelse til Industri Beton's Perstrup-afdeling (tlf. nr. 87 74 85 00).

Udførelse af Firkanttunneller
Tunnellerne monteres på færdigt afrettet, stabilt og tørt underlag. Ved dårlige funderingsforhold udføres pælefundering. Elementerne monteres som samlesæt uden anvendelse af sammenspændingssystemer, da alle elementerne er selvstabiliserende. Efter montagen foretages sammenstøbning. Endeafslutningerne af tunnellerne kan udføres på mange måder. Løsningerne kan også leveres som præfabrikerede elementer.

Fuger 
Lodrette og vandrette fuger mellem elementerne tætnes med en selvklæbende membran på den side, der vender mod jorden. Ved vandløbstunneller fuger vi desuden indvendigt i tunnellen.

Fugtisolering 
Udføres efter projekt.

Tilfyldning omkring firkanttunneller
Tilfyldningen skal udføres med velgradueret sand eller grusfyld symmetrisk omkring tunnellen, med maks. overhøjde på 0,50 m. I tunneller uden gennemgående bundplade skal den forudsatte min. indvendige tilfyldning udføres inden den udvendige tilfyldning over dette niveau. Minimumsdækning på den færdige tunnel er normalt 0,30 m for firkanttunneller.
Yderligere specifikation af krav til tilfyldningsmaterialer og mægtighed kan fås ved henvendelse til Industri Beton's Perstrup-afdeling (tlf. nr. 87 74 85 00).