Skip to main content

Det største anlægsprojekt i Aarhus

11. juni 2020

For M.J. Eriksson A/S skal vi levere og delvis montere broer, tunneller, faunapassager og støttemure til Bering-Beder vejen, som er det største anlægsprojekt i Aarhus' historie. Strækningen på ca. 12 km danner grundlag for Ring 3 syd om Aarhus og vil forbinde Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen i vest med Oddervej i sydøst.

Følg Bering-Beder projektet her.