Skip to main content

Produktområder

ANLÆG

Elementer til genbrugsstationer, løsvaresiloer, råstoflagre, bassiner til klimatilpasning, parkeringsanlæg samt til havnefronte mv.. Niveauspring er ingen hindring.

BYGGERI

Totalleverandør af komplette råhuse til nye byggeprojekter, renovering eller ombygning - inkl. projektering og montage. Samt mindre elementer som fx sålbænke og trin.

INFRASTRUKTUR

Bred palette af betonelementer til vej og bane. Perroner, broer, tunneller, mastefundamenter, støjskærme samt mindre elementer som paddepassager.

LANDBRUG

Stort beholdersortiment med 10 års garanti til landbruget og ved biogasanlæg. Elementer til plansiloer, korngrave, vægge og facader. 30+ års erfaring med gylletanke.

MURVÆRK

Sålbænke, mur- og søjleafdækninger, svævetrin, stukke, kvadre og mindre specialproducerede elementer med detaljer som fx. et logo eller et våbenskjold.

TANKSYSTEMER

Tætte og miljørigtige tankanlæg til industri, stat samt kommunale renseanlæg og vandværker. Plus elementer til fx pumpestationer og buffertanke til fjernkølingsanlæg.