Skip to main content

Støjskærme

Støjskærm udført som skalleformede betonelemeneter kan leveres i forskellige højder tilpasset de terræn- og lydmæssige krav. Tegning på støjskærme.
Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du har behov for betonelementer til støjdæmpning. Giv vores Perstrup-afdeling et kald på +45 87 74 85 00.

Fordele

  • Hurtig og enkel montage
  • Ingen fundamenter
  • Vedligeholdelsesfri
  • Let og harmonisk tilpasning
  • Flytbare                                      
  • Kan anvendes som støttemure
  • Æstetisk smuk løsning
  • Lydteknisk ideel
  • Miljørigtige materialer

Støjskærm, med espalier

Som en variation i støjskærmen kan elementerne leveres med et espalier af stålnet for beplantning.

Støjskærm, aftrappet mellem elementerne

Afslutning på støjskærmen kan udføres aftrappet mellem de enkelte elementer.

Støjskærme - faldende mod terræn

Afslutning på støjskærmen kan udføres jævnt faldende mod terræn.


 

UDFØRELSE

Forudsætninger
Opstilling af støjskærmen foretages på samme måde som ved lægning af fliser og betonbelægningssten.
1. Muld og eventuel blød bund fjernes
2. Der etableres afrettet, komprimeret gruspude
3. Støjskærmen opstilles direkte på gruspuden
4. Der fuges elastisk mellem elementerne.

Betonrecept
Elementerne til støjskærme fremstilles efter samme kvalitetsnorm og betonrecept, som anvendes ved tunnel-delens fremstilling. Recepten opfylder kravene til aggressivt miljø. Der anvendes certificerede materialer.

Støjmålinger, vejtrafik
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområder er 55 dB(A). Grænseværdier gælder for udendørs opholdsarealer i tilknytning til boliger. I lokalplaner, der muliggør opførelse af nyt boligbyggeri, findes grænseværdien 55 dB(A) ofte som et fast krav, der skal overholdes. Den bedste støjdæmpning opnås, hvis støjskærmen placeres enten tæt ved vejen eller tæt ved de boliger eller friarealer, der skal afskærmes.

Støjmålinger, jernbaner 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for jernbanestøj i boligområder er 60 dB(A) målt udendørs. En støjskærm vil i mange tilfælde kunne dæmpe støjen, især hvis sporene ligger i samme niveau som omgivelserne, eller hvis sporene ligger lavere end det omgivende terræn. Skærmens buede profil reflekterer hjul-/skinnestøjen, som ender med at blive absorberet i banens grantiskærver.

Idéforslag

Støjskærm, med busstoppested

Eksempel på indretning af et overdækket busstoppested i støjskærmen, samt en forskydning af skærmen for et bevaringsværdigt træ. 

Støjskærm, beplantning

Forslag til forsætning af støjskærmen omkring bygning eller beplantning. 

Støjskærm, betonskaller

Støjskærme udført som betonskaller kan leveres i forskellige højder tilpasset de terræn- og lydmæssige krav.  

Støjskærm, kombination

Anskueliggørelse af en kombineret forsætning af støjskærmen både horisontalt og vertikalt.