Skip to main content

L-elementer med hæl

  • L-elementer med hæl
  • L-elementer med hæl
  • L-elementer med hæl
  • L-elementer med hæl

L-elementer med hæl - lige eller skrå sider
L-elementer med hæl har fødder til begge sider og udmærker sig ved meget stor stabilitet, der ikke kræver et særligt fundament for at sikre ståfasthed. Elementerne kan dog sikres mod skred i terræn eller ved indbygning i asfalt eller betonflader.

Elementernes lige flader sikrer servicevenlige siloer uden kroge, så de er lette at renholde.

L-elementer med hæl fremstilles med henholdsvis lige og skrå sider. Elementerne med skrå sider fås i højderne 2,00 meter, 2,50 meter og 3,00 meter.

Stabilitet
Fordelen ved L-elementer med hæl og lige sider er de parallelle vægge, der tillader spring og skrå afslutninger uden, at væggens tværsnit ændrer sig. De ligesidede L-elementer med hæl kan med fordel anvendes ved terrænspring, trapper, køreramper, skråningssikring og støjskærme – kort sagt alle steder, hvor højdeforskellen skal udlignes.

Ligesidet L-elementer med hæl specialfremstilles og fås i højder fra 0,0-3,22 meter og et tværsnit på 15, 20 og 25 cm - med og uden hæl. Betonen kan ligeledes indfarves.

Tegning L-element med hæl
 
Vi er certificeret efter gældende normer og standarder.

Vil du vide mere om L-elementer med eller uden hæl, så tag fat i Byggebjerg-afdelingen på +45 74 83 34 20.