Skip to main content

Firkantbeholdere

  • Firkantbeholdere
  • Firkantbeholdere
  • Firkantbeholdere

Vores firkantbeholder bliver både anvendt som fortanke, til foder eller som beholdere til opsamling af vand fra ensilagepladsen. Beholderen bliver opbygget af et antal vægelementer, hvoraf vi har to forskellige typer:

Type Elementbredde (mm) Elementhøjde (mm) Dokumenter
4,5 M 4500 2400 (kan reduceres) Tegning 4,5 M
6,0 M 6000 2400 (kan reduceres) Tegning 6,0 M
      Størrelsesoversigt
      Systemoversigt
      Element- og samlingsdetaljer
      Åbent bassin
      Skråstøtter

Beholderen har et kørefast dæk - 10 tons akseltryk. Som standard kan vi levere firkantbeholdere fra 45 - 460 m³.

Firkantbeholderens stabilitet kan forstærkes med skråstøtter, fx ved åbne beholdere, se også dokumenterne i skemaet ovenfor.

Dækelementer

TT-betondækelementer anvendes som afdækning af vores firkantbeholdere. Elementerne leveres i standardlængderne 4,9 m og 6,4 m,svarende til beholderstørrelsen, og med en bredde på 1490 mm. TT-dækelementerne kan også leveres med reduceret længde.

Elementlængde (mm) Elementbredde (mm) Tegning
4900 (kan reduceres) 1490 TT 49
6400 1490 TT 64


Som standard fremstilles TT-betondækelementerne for maks. 10 tons akseltryk.

Firkantbeholder med plant loft
Ønskes der plant loft kan TT-dækelementerne monteres omvendt for større frihøjde.
En forudsætning er dog, at firkantbeholderen er nedgravet eller overdækket på anden vis. Alternativt kan TT-dækket erstattes af plane dækelementer.

Montage
Elementerne boltes sammen med 3 stk. rustfri bolte. Ved bunden udføres en omstøbning ilagt forankringsjern. Stabiliteten sikres derudover med enten TT-dæk eller skråstøtter.

Indvendige fuger forsegles. Udvendige fuger forsegles kun, hvis der i projektbeskrivelsen foreskrives, at der kan forekomme negativt vandtryk.