Skip to main content

Cirkulære tanke

 • Cirkulære tanke
 • Cirkulære tanke
 • Cirkulære tanke
 • Cirkulære tanke
 • Cirkulære tanke
 • Cirkulære tanke

Cirkulære tanke i beton i mange størrelser

Vi bygger anlæg til biogas, rensning og vand.

Cirkulære beholdere anvendes til industrianlæg fortrinsvis som væsketanke, men de bruges også til opbevaring af faste materialer, som fx spåntanke. Beholdere anvendes især til:

 • Rentvandsbeholdere
 • Sprinklerreservoir
 • Forsinkelsesbassiner
 • Klaringstanke
 • Slamsiloer
 • Procestanke i private og kommunale renseanlæg

Beholderne kan udføres åbne eller overdækkede og enten nedgravet eller opstillet i niveau med terræn. De opbygges af elementer i op til 8,6 m højde og leveres i størrelser fra ca. 40 m³ og til ca. 9.455 m³.

Beholderne leveres i følgende typer
 

Type Volume Oversigt Tegninger
Cirkulære 3 M 120 - 1.920 m³ Str. oversigt 3 M
Cirkulære 4 M 160 - 4.912 m³ Str. oversigt 4 M
Cirkulære 5 M 200 - 5.048 m³ Str. oversigt 5 M
Cirkulære 6 M 240 - 3.828 m³ Str. oversigt 6 M
MEGA 251 - 9.455 m³ Str. oversigt MEGA 6
MEGA 8,6
Cirkulære Flexi 40,5 - 3.889,7 m³ Str. oversigt  

Cirkulære 3 M

Anvendes af såvel industrivirksomheder som kommunale renseanlæg og vandværker.

 • Rentvandsbeholdere
 • Sprinklerreservoir
 • Forsinkelsesbassin
 • Tanke under terræn

Fortrinsvis ved:

 • forholdsvis lille volumen
 • høj grundvandstand, hvor tanken ønskes grundsat i dybden
 • åben tank, der kan overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer

Elementernes højde kan reduceres under hensyntagen til vandrette ribber og tilhørende liner.

Cirkulære 4 M

Meget anvendt inden for industrisektoren til fx.

Renseanlæg

 • Klaringstanke med hammer
 • Luftningstanke med flere ringe
 • Forsinkelsesbassin med dæk
 • Slamsiloer, evt. med dæk

Vandværker 

 • Rentvandstanke med dæk

Sprinkleranlæg

 • Reservoir med dæk

Elementernes højde kan reduceres under hensyntagen til vandrette ribber og tilhørende liner.

Åbne beholdere kan overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer.

Cirkulære 5 M, 6 M og MEGA
Anvendes især til private eller kommunale renseanlæg til procestanke med behov for større volumen eller med ønske om mindre overflade.

MEGA beholderen er den største cirkulære beholder i produktprogrammet. MEGA beholderen producerer vi i to forskellige elementhøjder: 6,0 eller 8,6 meter.

Elementernes højde kan reduceres under hensyntagen til vandrette ribber og tilhørende liner.

Åbne beholdere kan overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer.

Cirkulære Flexi
Flexi tanken produceres i tre forskellige elementhøjder: 4, 5 eller 6 meter. Anvendes den som væsketank, er den maksimale elementhøjde 6 meter. Hvorimod det er muligt at stille to beholdere oven på hinanden og på den måde opnå en højde på 12 meter, hvis der er tale om en spånsilo.

Åbne Flexibeholdere kan naturligvis også overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer.

Beholdere, der er større end de anførte, udføres kun efter undersøgelse af de aktuelle statiske forhold.
Hvor grundvandsspejl ikke kan sikres til under bundpladeniveau, skal der udføres specielle beregninger.

Hammer konstruktion
En hammer er i princippet en vandret bjælke, som vores cirkulære beholdere kan afsluttes med i toppen. Hammeren har primært til formål at danne kørevej for skrabebroer på klaringstanke til renseanlæg. Elementer med hammer vælges også af andre grunde – fx af æstetiske grunde. Se tegning af hammer (link til PDF).

På 5 M, 6 M og MEGA beholdere har elementerne en ribbe foroven, som ved de øvrige beholdere ikke egner sig til kørende skrabebroer.

Alle cirkulære tanke kan forsynes med en hammer.
Hammerbredde : 350 mm.
Hammertykkelse: 190 mm.
Hammeren kan efter ønske udføres med indstøbte el-rør (3 stk.) for varmeledninger (af-isning).

Søjler med konsol
Til klaringstanke med centerbygværk kan vi levere søjler med konsol til montage af betonbrøndringe.

Søjlernes længde og konsolplacering dimensioneres og udføres efter opgave, ligesom topplader kan fremstilles iht. godkendt projekteringsmateriale.

Søjledimension: 250 × 250 mm. Tegning af søjle med konsol og topplade (link til PDF).

Ledepladevægge
Ledepladevæg er en cirkulær elementvæg til opdeling af større cirkulære beholdere. Herved opnås fx en indvendig ringvæg eller mellemring. Ledepladevægge er beregnet til en opdeling af beholdere, hvor vandspejlskoterne stort set er identiske (max. 100 mm difference).

Ledepladevæggene udføres med skjulte liner og uden ribber, hvorved de adskiller sig i udseende fra beholderelementerne.

Elementerne udføres i højder op til 6,0 meter og med to forskellige elementbredder (modulmål) på 1300 mm og 2300 mm.

Type 2300 giver den billigste m² pris, men ved få elementer vil vinklen mellem elementerne i nogen grad være udslagsgivende for valg mellem type 1300 og type 2300.

Type Tegninger
1300

Størrelsesoversigt
Tegning
Tegning af låseelement

2300

Størrelsesoversigt
Tegning
Tegning af låseelement