Skip to main content

Dæk - Cirkulære tanke

  • Dæk - Cirkulære tanke
  • Dæk - Cirkulære tanke
  • Dæk - Cirkulære tanke

A-dæk til cirkulære tanke

Alle cirkulære beholdere med diameter over 7,8 m kan afdækkes med A-dæk betonelementer. Det drejer sig om 3M, 4M, 5M, 6M, FLEXI og MEGA. A-dæk-elementerne kan være understøttet af centersøjle eller af ringbjælke med søjler. Understøtningsløsningen afhænger af beholderstørrelse, diameter og belastning.

For samtlige A-dæk skal vi kontaktes for evt. større mandehuller.
Se i øvrigt systembeskrivelse for uddybende informationer.

Vi tilbyder tre løsningsmodeller

Model Beskrivelse Tegninger
Model A (standardløsningen) Til beholdere med radier fra 3,69 - 7,33 m anvendes én centersøjle. Standardudførelsen er beregnet for belastning svarende til 500 mm jord + person- og snelast.

Systembeskrivelse
Systemoversigt
Tegning, str. 10-12
Tegning, str. 13-16
Tegning, str. 17-20
Tegning, str. 21-25
Tegning, str. 26-31
Tegning, str. 32-38
Detaljer bund, str. 10-20
Centersøjle
Kombination A + B

Model B

Fortrinsvis til beholdere med radius fra 7,71 - 9,17 m, hvor der fx ønskes mandehul i centrum. A-dæk-elementerne understøttes i midten af en ringbjælke og 4-6 søjler. 

Systembeskrivelse
Systemoversigt
Detaljer bund, str. 21-25
Plan, str. 21-25
Kombination A + B

Model C Til beholdere med en radius fra 9,54 - 13,92 m anvendes såvel centersøjle som ringbjælke med flere søjler.

Systembeskrivelse
Systemoversigt
Detaljer bund C1, str. 26-31
Plan C1, str. 26-31
Detaljer bund C2, str. 32-38
Plan C2, str. 32-38

 

 

Halvmånedæk
Halvmånedæk er et cirkulært betondæk, udført i 2 halvdele – deraf navnet ”halvmåne”. Halvmånedæk kræver ingen understøtning inde i tanken. Se en tegning af halvmånedækket (link til PDF).

Halvmånedæk anvendes i standardstørrelser til FLEXI tanken fra str. 9 - 16 elementer.

Halvmånedæk anvendes ligeledes til cirkulære beholdere fra str. 21 - 25 elementer, hvor det afslutter midten af tanken, idet der yderst anvendes A-dæk.

Den maksimale dækdiameter er 7,30 m grundet transport. Alle diametre herunder kan udføres.

Dækket kan dimensioneres til større belastninger end de angivne standardstørrelser og maksimale belastning.