Skip to main content

Biogasanlæg

Vi producerer, leverer og monterer cirkulære beholdere til biogasanlæg, som typisk består af flere beholdere i forskellige størrelser. Beholderne opbygges af elementer i op til 8 meters højde og leveres i størrelser fra ca. 30 m³ og til ca. 10.000 m³. De kan udføres åbne eller overdækkede, og de bliver enten gravet ned eller opstillet i niveau med terrænet.

Beholderne benyttes typisk som

  • Reaktortanke
  • Fortanke
  • Afgasningstanke
  • Efterlagertanke mm.

Hvorfor vælge betontanke til opbevaring af biogas?

Biogas skal opbevares sikkert, indtil den anvendes til energiforsyning eller andre formål. Der er flere årsager til, at netop elementopbyggede betontanke ofte er det almindelig valg:

  • Holdbarhed: Beton har en lang levetid og er modstandsdygtig over for aggressive miljøer, hvilket gør det velegnet til biogasanlæg.
  • Gas- og vandtæthed: Beton har naturligt gode tætte egenskaber, som beskytter miljøet omkring anlægget.
  • Skalérbar: Elementopbyggede betontanke kan opføres i forskellige størrelser ud fra jeres behov. Det giver fleksibilitet i design og volumen af anlægget.
  • Byggetid: Forkort byggetiden med elementopbyggede betontanke, hvor produktionen påvirkes minimal af vejrforhold. Det bidrager til en mere nøjagtig og forudsigelig planlægning af byggeprojektet.
     

Tænk på den grønne omstilling

På biogasanlæg bliver energien i affald til biogas. Næringen bliver til gødning, som kan spredes på markerne. Biogassen kan bruges til at lave elektricitet og fjernvarme. Gødningen kan erstatte kunstgødning.

I 2015 blev Danmarks største biogasanlæg inviet (artikel i Maskinbladet fra 2015). Det leverer gas til naturgasnettet og producerer gas til opvarmning af 8.000 husstande. Mon ikke at flere stor anlæg vil blive taget i brug de kommende år? Derved vil en større del af Danmarks energiforsyning komme fra grønne energikilder. 

Har du lyst til at læse meget mere om biogasanlæg; så kan du læse mere her: bigadan.dk

Vi har bl.a. leveret betonelementer til Naturbiogas Sode, Outrup Biogas ApS, Solrød Biogas mv.