Skip to main content

Assens Renseanlæg

  • Assens Renseanlæg
Montageår:
2020-21
Adresse:
Forsyningsparken
Fåborgvej
5610 Assens

Det største og mest ambitiøse renseanlæg i nyere tid

Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S med Jakobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S opfører et nyt miljøvenligt super-renseanlæg med tilhørende biogasanlæg for Assens Forsyning A/S. Vi er glade for, at konsortiet har valgt os som leverandør og montør af betonelementer til det spændende projekt.

Den samlede leverance af vores betonelementer består af tre stk. 5.575 m³ procestanke med betondæk samt to stk. 3.192 m³ efterklaringstanke. Det er vores egen montageafdeling, som står for opførelsen af de fem tanke.

Det nye super-renseanlæg erstatter otte mindre renseanlæg, og det er planlagt til idriftsættelse i 2022.

Læs mere her
Det største og mest ambitiøse renseanlæg, der er udbudt i Danmark i nyere tid, artikel på envidan.dk