Skip to main content

Certifikater

Vi er produktcertificerede gennem Dancert. Certifikaterne sikrer, at produkterne opfylder gældende normer og standarder med udgangspunkt i produktcertificeringen i.h.t. nedenstående.

Overensstemmelsesattester og certifikat for produktionsstyring

Produkttype Standard ØSB Perstrup Byggebjerg Svinninge
Søjler, bjælker og rammer EN 13225 Klik Klik Klik Klik
Vægelementer EN 14992 Klik Klik Klik Klik
Elementer til støttemure EN 15258 Klik Klik Klik  
Ribbeelementer til dæk EN 13224   Klik    
Dækplader til dæksystemer EN 13747   Klik    
Trapper, reposer og altaner EN 14843 Klik      
Box culvert (firkanttunnel) EN 14844   Klik    
Broelementer EN 15050   Klik    
Kvalitetskrav for svejsning EN ISO 17660-1 Klik      
Kvalitetskrav for svejsning EN ISO 17660-2 Klik Klik Klik Klik
Maskinrettet fra Coils EN 10080 500B Mpa Klik Klik Klik Klik
Maskinrettet fra Coils EN 10080 550B Mpa   Klik Klik  
Bærende konstruktioner t/bygninger EN 1090-1:2009+A1:2011 Klik      

 

Certifikat EN 13369:2013
- Betonelementer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard, og som er deklareret i overensstemmelse med "Metode 3" som beskrevet i EC Guidance Paper L.

Certifikat nr. B087-01 (Industri Beton A/S samlet) EN 206:2013+A1:2016 og DS/EN 206 DK NA:2020
- Fabriksfremstillet beton anvendt i præfabrikerede betonelementer.