Skip to main content

Afkald

Afkald af betonelementer skal ske senest kl. 07.00, ti arbejdsdage før levering. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til afkaldsfristen. 

Afkaldsskema (skema til elektronisk udfyldelse med efterfølgende datering og underskrift)

Som udgangspunkt tager vi hensyn til montagerækkefølgen på den aktuelle sag. Specielle hensyn til transporten samt kørsel med hele læs vil dog have første prioritet. Dette kan betyde en anden læsserækkefølge. I så fald, vil I blive informeret herom. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed er Industri Beton uvedkommende.


Husk - Det udfyldte afkaldsskema skal mailes til afkald@industribeton.dk 

Tip - Gem skemaet lokalt (på din pc), udfyld skemaet (hop mellem felterne med tabulator), print, påfør dato og underskrift, indscan og send pr. e-mail).