Skip to main content

Kanal- og vaskevægge

Kanalvægge

Kanalvægge anvendes til opbygning af gyllekummer under kostalde.

  • De leveres i standardstørrelse på 1.300 x 4.000 mm med vederlag på 100 eller 200 mm.
  • De leveres med strittere i top og bund.
  • Kanalvægge leveres normalt ab. fabrik eller frit byggeplads.
  • Da montagen normalt ikke foregår kontinuerligt, tilbyder vi normalt ikke montagearbejdet.
  • Skæring og tilpasning af kanalelementer foregår enkelt på byggeplads med vinkelsliber.

Vaskevægge

Vaskevægge anvendes som endevæg ved sengebåsene i kostalde (både i kanalvægsstalde og skrabegulvsstalde). De udføres i 150 mm tykkelse med flotte afrundede og glatte hjørner. De leveres som standard i højderne 1.800 mm samt 2.900 mm.

Vaskevægge kan naturligvis også leveres i specialmål og med udsparinger for børster m.v. Udføres de fx med udsparing for fejemaskine, letter det rengøringen betydeligt.