Skip to main content

L-elementer

Sikker foderopbevaring
Vores L-elementer med vandret fod er et optimalt valg ved nyetablering af plansiloer til opbevaring af foder som ensilage, majs mv.. De lever op til landbrugets krav om sikker foderopbevaring. Løsningen giver et plant gulv helt ind til væggen. Alle synlige kanter er naturligvis affasede, ligesom elementerne har rund top, hvilket minimerer risikoen for at beskadige afdækningsfolien. Du har mulighed for at udbygge siloen med en gavl, da vi også fremstiller hjørneelementer.

Elementerne er regnet til vandret fyldning med ensilage og et komprimeringskøretøj på op til 24 tons.

De kan også med fordel bruges til opbygning af støttemure, til kornlager eller andre formål, hvor der er ønske om og behov for en vandret fod.

L-elementer med vandret fod

ProdukttypeKgHøjde (mm)Længde (mm)Fodbredde (mm)StyrkeklasseProduktion
200L3.2302.0002.9901.000C40/50 MPaLagervare
250L4.3802.5002.9901.200C40/50 MPaLagervare
300L5.6003.0002.9901.200C40/50 MPaLagervare

* Få konstruktionstegninger i DWG, IFC eller PDF i vores Tegningscenter (link herunder) eller ved at klikke på linket på den produkttype, du har brug for.

Industri Beton A/S tegningscenter

 
Montagevejledning for L-elementer med vandret fod

 

Montageeksempler

Eks 1Eks 2Eks 3Eks 4Eks 5Eks 6
FundamentspladeStribefundamentFundamentspladeStribefundamentEksisterende bundpladeEksisterende bundplade
Tilfyld fra én sideTilfyld fra én sideTilfyld fra begge siderTilfyld fra begge siderTilfyld fra én sideTilfyld fra begge sider

Mini L-element
Vi producerer også mini L-elementer, der oftest bruges til foder- eller kornopbevaring.

Plansiloer med beton- eller asfaltbund
Plansiloerne opstilles typisk i forbindelse med beton- eller asfaltbund. Vi har i samarbejde med Rambøll udarbejdet beregninger samt anvisninger for den korrekte udførelse.

Skal siloanlægget anvendes til ensilage, bør alle indvendige overflader beskyttes, da ensilagesaft er syreholdigt og derfor angriber alle betonoverflader.

Leverandørbrugsanvisning for L-elementer til landbrug.

Vi er certificeret efter gældende normer og standarder.