Skip to main content

SL-dæk

SL-dæk er vores omkostningsbesparende dækelementer udviklet til boligbyggeri. Med et SL-dæk får du rigtig mange fordele, bl.a. høj lydisoleringsevne, mulighed for indstøbning af rør og afløb til badeværelser, recesser til badekabiner, mulighed for lange spænd og såkaldt ”dobbelt-lange dæk” foruden en lang række andre indstøbningsløsninger såsom indstøbte udvekslingsbjælker, opragende armering etc. 

Med SL-dæk sparer du penge i både montagen, gulvopbygningen samt det efterfølgende malerarbejde af undersiderne (sparet fuldspartling), da SL-dæk støbes på glatte stålbaner og derfor leveres med en underside svarende til BO22.

Præsentationsvideo: Fordelene ved SL-dæk på 160 sekunder

 

 

Har du lyst til at fordybe dig endnu mere i SL-dækket, så læs mere herunder eller kig forbi Abeo's hjemmeside.

Indstøbte afløb til badeværelser og recesser til badekabiner   
Med SL-dækket er det muligt at indstøbe installationer til badeværelser i dækkene, alternativt lave recesser til nedsænkning af badekabiner, og dermed opnå en stor besparelse i den efterfølgende gulvopbygning.

Normalt skal installationer til badeværelser placeres ovenpå præfabrikerede betondæk. Det giver en relativ høj og dyr gulvopbygning i hele lejligheden, når der ikke må være niveauforskel mellem badeværelset og resten af lejligheden.

Med recesser til badekabiner eller indstøbte afløb kan strøopbygningen eller termobetonen i de fleste tilfælde spares helt væk, hvilket giver en stor omkostningsreduktion foruden en ca. 100 mm lavere etagehøjde. På den måde kombinerer SL-dækkene fordelene fra tynde in-situ- og filigranløsninger, hvori installationerne er indstøbte i dækkonstruktionen, med fordelene fra præfabrikerede dækelementer.

Andre indstøbningsløsninger   
Da vi anvender selvkompakterende beton til produktion af SL-dæk, er det muligt for os at lave mange forskellige indstøbningsløsninger i dækkene.

I produktionen indstøbes delene ved lokalt at udelade letbeton omkring objektet, således at der dannes en stærk massiv zone som sikrer god forankring og overførsel af kræfter fra beslag til betondæk.

Denne mulighed bliver ofte brugt til at placere rækværksholdere, svejseplader, rørgennemføringer o.a., hvorved der kan opnås tidsmæssige besparelser på pladsen, foruden et bedre arbejdsflow og et sikrere arbejdsmiljø.

Vores mest efterspurgte og anvendte indstøbningsløsninger tæller:

  • Indstøbte udvekslingsbjælker (billig løsning, der samtidig sparer løft på pladsen og eliminerer den synlige underflange fra udvekslingsbjælken)
  • Opragende armering til samvirkning med overbeton (anvendes ofte som P-dæk som erstatning for TT-dæk eller in-situ støbning i områder med belastning fra redningskøretøjer eller lign.)
  • Opragende bøjler til montage af stringerarmering
  • Ekstra armering til lokal forstærkning
  • Hylser til rækværk
  • Diverse stålbeslag og skinner
  • Træforskalling ved installationsskakte

Forbedret lydisolering i boliger   
Traditionelt set har bedre lydisolering været et spørgsmål om at øge massen/vægten i en konstruktion. Med SL-dækket er det dog muligt at opnå en meget lydisolerende konstruktion med blot 18 cm eller 22 cm tykke dæk på henholdsvis 310 kg/m2 og 375 kg/m2.

Et 22 cm SL-dæk vil alene opfylde kravene til luftlydsisolering, mens det er muligt at anvende en simpel og billig gulvopbygning til opfyldelse af trinlydskravene.

22 cm SL-dæk er i akkrediteret lydtests af DELTA blevet målt til:

  • Luftlydsisolering: 57 dB
  • Trinlydsisolering: 77 dB

Årsagen til SL-dækkets gode lydegenskaber skyldes, at den almindelige beton og den lette beton har forskellige egenfrekvenser, som gør, at materialerne svinger dårligt sammen, hvilket giver en intern dæmpning af energien i lyden.

Geometrisk frihed   
En anden fordel med SL-dæk er deres store grad af fleksibilitet, som gør det muligt nemt at tilpasse dækkene til det enkelte projekt. Det gælder lige fra udsparinger, gennemføringer og skrå afskæringer til bladsamlinger, indstøbningsdele mm. Fx kan SL-dækket leveres med runde eller skarpe ender og sider, der passer til bygningsmodulerne og eliminerer behovet for pladsstøbte løsninger.

Udover den ydre geometri så kan SL-dækket også leveres med udsparinger i mange udformninger. Muligheden for armering omkring udsparingerne betyder samtidig, at disse kan værre større end i andre præfabrikerede dækelementer.

Dette sikrer en hurtigere opførelseshastighed samt en nemmere planlægning med mindre risiko for fejl og mangler.

Lange spænd   
Med SL-dæk er det muligt at indspænde to dæk henover bærende vægge/bjælker eller i gavlvægge. Det reducerer svingninger, giver bedre bæreevne samt mindre nedbøjning og muliggør op til 75 % længere spænd end simpelt understøttede dæk i samme tykkelse.

Dækkene produceres med recesser samt indstøbte stålbeslag i enderne, så indspændingen kan etableres umiddelbart efter oplægning på pladsen.   
Selve indspændingen foretages via indstøbte vandretliggende ”stigbøjler”, hvorefter recesserne kan udstøbes samtidig med fugerne. Indspændingsgraden kan varieres ved at ændre dimensionen på stigbøjlesamlingen. 

4 timers brandbeskyttelse   
Ligegyldigt om du er entreprenør, arkitekt eller ingeniør – og hvis du leder efter et dækelement med en høj brandmodstandsevne – så er SL-dækket det bedste på markedet!

Pga. det optimale design af dækket, hvor armeringen er beskyttet af en underside af letbeton, kan SL-dækket leve op til 4 timers standard-brand uden yderligere brandbeskyttelsestiltag.

Den høje brandmodstandsevne er dokumenteret ved brandtest på DBI.

Bæreevnetabeller
SL 18
SL 22
SL 27
SL 32

Som et supplement til vores egenproduktion af SL-dæk, tilbyder vi også komplette huldækleverancer.

SL-dækket i Finland

Lujabetoni - SL-dæk i Finland

Klik på billedet for at læse artiklen "Lujabetoni invests in future-proof precast factory" fra maskin- og teknologiproducenten Elematic's customer magazine 2019 - concreteissues, hvor omtalen starter på side 28; eller se omtalen på concreteissuses hjemmeside.