Skip to main content

Firkantbeholdere

Vores firkantbeholder bliver både anvendt som fortanke, til foder eller som beholdere til opsamling af vand fra ensilagepladsen. Beholderen bliver opbygget af et antal vægelementer, hvoraf vi har to forskellige typer:

TypeElementbredde (mm)Elementhøjde (mm)Dokumenter
4,5 M4.5002.400 (kan reduceres)Tegning 4,5 M
6,0 M6.0002.400 (kan reduceres)Tegning 6,0 M
   Størrelsesoversigt
   Systemoversigt
   Element- og samlingsdetaljer
   Åbent bassin
   Skråstøtter

Beholderen har et kørefast dæk - 10 tons akseltryk. Som standard kan vi levere firkantbeholdere fra 45 - 460 m³.

Firkantbeholderens stabilitet kan forstærkes med skråstøtter, fx ved åbne beholdere, se også dokumenterne i skemaet ovenfor.

TT-betondæk til firkantbeholdere
TT-betondækelementer anvendes som afdækning af firkantbeholdere. Elementerne leveres i standardlængderne 4,9 m og 6,4 m svarende til beholderstørrelsen, og med en bredde på 1.490 mm.

TT-dækelementerne kan leveres med reduceret længde.

Elementlængde (mm)Elementbredde (mm)Tegning
4.900 (kan reduceres)1.490TT 49
6.4001.490TT 64


Som standard fremstilles TT-betondækelementerne for maks. 10 tons akseltryk.

Firkantbeholder med plant loft
Ønsker du plant loft, kan TT-dækelementerne monteres omvendt for større frihøjde. En forudsætning er dog, at firkantbeholderen er nedgravet eller overdækket på anden vis. Alternativt kan TT-dækket erstattes af plane dækelementer.

Montage
Elementerne boltes sammen med tre rustfri bolte. Ved bunden udføres en omstøbning ilagt forankringsjern. Stabiliteten sikres derudover med enten TT-dæk eller skråstøtter.

Indvendige fuger forsegles. Udvendige fuger forsegles kun, hvis der i projektbeskrivelsen foreskrives, at der kan forekomme negativt vandtryk.