Skip to main content

Højstyrkebeton

Højstyrkebeton er en fiberarmeret beton med en stor mængde af små, stærke stålfibre. Tilsætningen af stålfibre i matricen giver en sejhed, der tillader udnyttelse af små dæklag og tætliggende armering, således at konstruktioner i højstyrkebeton typisk har et slankere tværsnit.

Sejheden kombineret med en høj styrke og en usædvanlig god holdbarhed gør det muligt at udnytte armeringsjern langt mere effektivt end i almindelig beton; uden at der opstår store revner i en brugssituation, og således opnår du helt andre konstruktive løsninger.

At have et ekstra alternativ til stål eller almindeligt beton betyder, at arkitekter og rådgivere har en større frihedsgrad i deres design, hvilket kan føre til bedre og mere konkurrencedygtige løsninger.

Højstyrkebeton blev udviklet i 1986 af Aalborg Portland, men det har kun været kommercielt tilgængeligt siden 1995. De første anvendelser har været tunnelforinger, altaner, trapper og insitu-støbte samlinger osv.

Industri Beton i Ølstrup var én af de første danske betonvirksomheder, der startede en produktion af elementer i højstyrkebeton, og vi vil fortsat bestræbe os på at være i front på det område.