Skip to main content

Certifikater

Vi er produktcertificerede gennem Dancert. Certifikaterne sikrer, at produkterne opfylder gældende normer og standarder med udgangspunkt i produktcertificeringen i.h.t. nedenstående.

Overensstemmelsesattester og certifikat for produktionsstyring

ProdukttypeStandardØlstrupPerstrupByggebjergSvinninge
Certifikat nr. B087EN 13369:2013 Klik  
Certifikat nr. B087-01DS/EN 206 DK NA:2020
EN 206:2013+A1:2016
KlikKlikKlikKlik
Søjler, bjælker og rammerEN 13225KlikKlikKlikKlik
VægelementerEN 14992KlikKlikKlikKlik
Elementer til støttemureEN 15258KlikKlikKlik 
Ribbeelementer til dækEN 13224 Klik  
Dækplader til dæksystemerEN 13747 Klik  
Trapper, reposer og altanerEN 14843Klik   
Box culvert (firkanttunnel)EN 14844 Klik  
BroelementerEN 15050 Klik  
Kvalitetskrav for svejsningEN ISO 17660-1Klik   
Kvalitetskrav for svejsningEN ISO 17660-2KlikKlikKlikKlik
Maskinrettet fra CoilsEN 10080 500B MpaKlikKlikKlikKlik
Maskinrettet fra CoilsEN 10080 550B MpaKlikKlikKlik 
Bærende konstruktioner t/bygningerEN 1090-1:2009+A1:2011Klik   

Certifikat EN 13369:2013
- Betonelementer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard, og som er deklareret i overensstemmelse med "Metode 3" som beskrevet i EC Guidance Paper L.

Certifikat nr. B087-01 (Industri Beton A/S samlet) EN 206:2013+A1:2016 og DS/EN 206 DK NA:2020
- Fabriksfremstillet beton anvendt i præfabrikerede betonelementer.