Skip to main content

L-elementer

Betonelementer med uanede opbevaringsmuligheder   
L-elementer anvendes som en- og tosidet belastbare elementer for samtlige løsvarer inden for anlæg, miljø, genvinding og landbrug. 

L-elementer udmærker sig ved at have en lodret side. De kan stå ud i skel eller ud til ikke-belastbare ydervægge i halbygninger. Anvendes overvejende til plansiloer og planlagre, men kan også med fordel anvendes i eksisterende haller. Derudover kan L-elementerne anvendes til køreramper, skråningssikring og som støjskærme. 

De anvendes også ofte til støttemure i terræn. Standardelementerne i højderne fra 1,10 m til 3,00 m er beregnede for vandret fyldning med komprimerbart og veldrænet materiale samt en fladelast på indtil 5 kN/m2. De er dermed velegnede til terrænspring i forbindelse med park- og parkeringsarealer for personbiler. Elementerne kan også ekstra armeres, hvis der skal kunne optages større laster.

L-elementer i højder fra 3,60 m til 5,50 m er beregnede for vandret fyldning med jord, uden yderligere laster. 

Stabilitet   
L-elementer kan - alt efter opgave - stå af sig selv, stå på fundament, fastholdes til fundament eller bygges sammen med gulv. Højde og belastning afgør hvilken funderingsløsning, der bør vælges. 

L-elementernes stabilitet er afhængig af såvel det lagrede materiale som af eventuelle komprimeringskøretøjers egenvægt eller anden kørende trafik. Den nødvendige stabilitet, som ud over den elementet selv tilvejebringer via sin egenvægt, kan opnås ved befæstelse til gulv/fundament via limankre eller armeringskoblinger.

L-elementerne fås i højder fra 1,10 til 5,50 m.

L-elementer med skrå fod

*ProdukttypeKgHøjde (mm)Længde (mm)Fodbredde (mm)StyrkeklasseProduktion
110L1.5501.1002.990730C40/50 MPaLagervare
150L2.0201.5002.990750C40/50 MPaLagervare
200L2.9602.0002.9901.000C40/50 MPaLagervare
250L3.9502.5002.9901.200C40/50 MPaLagervare
300L5.1703.0002.9901.500C40/50 MPaLagervare
360L3.9303.6001.9901.500C40/50 MPaLagervare
400L5.2204.0001.9901.850C40/50 MPaOrdreproduktion
450L5.6504.5001.9902.050C40/50 MPaOrdreproduktion
500L7.6005.0001.9902.300C40/50 MPaOrdreproduktion
550L8.0005.5001.9902.500C40/50 MPaOrdreproduktion

* Få konstruktionstegninger i DWG, IFC eller PDF i vores Tegningscenter (link herunder) eller ved at klikke på linket på den produkttype, du har brug for.

Industri Beton A/S tegningscenter

 

Løsningsdetaljer   
Ud over standardelementer produceres der hjørner og paselementer. Der er ligeledes mulighed for udsparinger i fod- og vægområdet. Hvis L-elementer skal tilpasses individuelle forhold står vores tekniske afdeling til disposition med løsningsforslag.

Oversigt over hjørnesamlinger på L-elementer

Montagevejledning for L-elementer 

Leverandørbrugsanvisning for L-elementerne

Vi er certificeret efter gældende normer og standarder.

Vil du vide mere om betonelementer til adskillelse, støttemure mv., så tag fat i os på +45 97 34 60 24 eller direkte til en af kontaktpersonerne her på siden.