Skip to main content

Kvalitet

Vi tilstræber at føre en ambitiøs kvalitetspolitik med leverancer uden fejl til alle kunder. Vores overordnede kvalitetsmål er 100 % kundetilfredshed med leverede produkter og service.

Kvalitetsmålsætning 
Vi vil producere og levere betonelementer i god kvalitet i overensstemmelse med kundens behov, specifikationer og krav.

Kvalitetsgrundlag
Vi tilstræber at levere produkter, der lever op til vores kunders specifikationer og krav. Produktionen er certificeret iht. gældende standarder for de typer af præfabrikerede betonelementer, vi producerer; herunder EN 13369 Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter. Desuden lægger vi vægt på, at alle vores kunder får den bedste rådgivning og vejledning - før, under og efter leverancen.

Grundlaget for kvaliteten på produktionen af betonelementer er:

 • DS/EN 206-1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse
 • Samt gældende udgave af: Beton - Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse - Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark
 • DS/EN 13369: Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter.
 • DS/EN 13225 Søjler, bjælker og rammer
 • DS/EN 14992 Vægelementer
 • DS/EN 13224 Ribbeelementer til dæk
 • DS/EN 14844 Kasseformede gennemløb 
 • DS/EN 15050 Elementer til brokonstruktioner
 • DS/EN 15258 Støttemure
 • DS/EN 13747 Dækplader til dækpladesystemer
 • DS/EN 14843 Konstruktionstrapper

Kvalitetspolitik 
Kvaliteten skal være i overensstemmelse med kundens forventninger. God kvalitet skal som minimum overholde gældende produktstandarder for det markedsområde, vi leverer til samt repræsentere god håndværksmæssig udførelse.

Det er et ufravigeligt mål at opnå mindst den aftalte kvalitet. Urealistiske krav skal håndteres, så de ændres til realistiske krav, og der samtidig opnås god kvalitet, så kundens forventninger opfyldes. Der må ikke indgås kontrakter, hvor vi på forhånd ved, at kvalitetskrav ikke kan opfyldes.

Aftalte leveringstider skal overholdes. Det er vores mål altid at levere til de aftalte tider.

Reklamationer skal omgående registreres og behandles. Reklamationer skal løbende være et grundlag for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet.

Virksomheder under Industri Beton A/S skal som minimum være produktcertificeret ved et akkrediteret certificeringsorgan. Alle virksomheder er produktcertificerede gennem Dancert. Certifikaterne sikrer, at produkterne opfylder gældende normer og standarder med udgangspunkt i produktcertificeringen - se alle vores certifikater her (link).