Skip to main content

FN's Verdensmål

FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

Den 1. januar 2016 trådte FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling i kraft. Frem til 2030 sætter de kurs mod en mere ambitiøs bæredygtig udvikling for både mennesker og jorden.

Verdensmålene gælder for alle lande, rige som fattige, med landenes forskellighed taget i betragtning. De store udfordringer, vi har i dag, er nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser. Vi er derfor nødt til at løse dem i fællesskab.

Hos Industri Beton har vi plukket fire mål, som er naturlige fokuspunkter for os og de brancher, vi opererer i. De udvalgte mål er 7, 9, 11 og 12; se hvordan vi griber opgaverne an herunder.

MålBeskrivelse Fokus hos os
7 Bæredygtig Energi

7. Bæredygtig energi

Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

 

Vi arbejder på at etablere en solcellepark og vindmøller, så vores fabrik i Svinninge bliver selvforsynende med elektricitet.

I Svinninge har vi skiftet gasfyr ud med varmepumper.

I Perstrup har vi skiftet oliefyr ud med biobrændselsfyr til opvarmning af produktionshallerne.

Industri, Innovation og Infrastruktur

9. Industri, innovation og infrastruktur

Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation.

 

Vi har stort fokus på at skabe en produktion af betonelementer så bæredygtig, som overhovedet muligt.

Vi arbejder med at optimere på betonrecepterne, så vi begrænser CO²-aftrykket. Det gør vi ved at bringe cementindholdet ned og bruge FutureCem.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Målet handler om at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring.

 Betonelementer har lang levetid og stor holdbarhed (sikkerhed), hvilket i sig selv er bæredygtigt. Det betyder også lavere udgifter til vedligeholdelse. I Industri Beton deltager vi i en del DGNB-certificerede og Svanemærkede byggeprojekter.
Ansvarligt forbrug og produktion

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

 

Vores mindset er at minimere spild. Vi anvender vores restbeton til at støbe byggeklodser, som kan bruges til materiale-opbevaring og adskillelse.

Desuden har vi stort fokus på at nedbringe vores forbrug på rigtig mange parametre. Vi genbruger procesvand og opsamler regnvand, vi genbruger stål, træ og pap/papir. Vores affaldstræ giver varme til medarbejderne som biobrændsel i vores fyre.

Hvor det er muligt, er vores trucks el-drevne, vi har LED-belysning, og vi isolerer beholdere, rør mv. for at mindske spild.

Vi affaldssorterer på vores fabrikker for at øge mængden af genbrug. Så hvor det giver mening, tænker vi upcycling ind i vores håndtering af affald.