Skip to main content

EPD / Miljøvaredeklaration

EPD (Environmental Product Declaration) er miljøvaredeklarationer, der dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber. De udvikles i henhold til anerkendte europæiske og internationale standarder. Det er standardiserede metoder til at informere om energi- og ressourceforbrug, affaldsgenerering samt miljøpåvirkninger fra produktion, anvendelse og bortskaffelse af en byggevare. Det betyder, at byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens levetid.

I Industri Beton har vi leveret data til disse branche-EPD'ere, der er udarbejdet af Dansk Beton, Betonelement-Foreningen.

Betonvægelementer
Deklarerede datasæt/produktvariationer: 

  • 15 cm tyk væg, 11% udsparinger, med 5-15 kg armering
  • 20 cm tyk væg, 11% udsparinger, med 5-15 kg armering
  • 20 cm tyk væg, 11% udsparinger, med 16-25 kg armering

Sandwichelementer/facadeelementer
Deklarerede datasæt/produktvariationer: 

  • Sandwichelement/facadeelement med mineraluldsisolering
  • Sandwichelement/facadeelement med EPS-isolering

EDP-databasen - link til EPD Danmark v/Teknologisk Institut.