Skip to main content

Dæk - Cirkulære tanke

A-dæk til cirkulære tanke

Alle cirkulære beholdere med diameter over 7,8 m kan afdækkes med A-dæk betonelementer. Det drejer sig om 3M, 4M, 5M, 6M, FLEXI og MEGA. A-dæk-elementerne kan være understøttet af centersøjle eller af ringbjælke med søjler. Understøtningsløsningen afhænger af beholderstørrelse, diameter og belastning.

For samtlige A-dæk skal vi kontaktes for evt. større mandehuller. 
Se i øvrigt systembeskrivelse for uddybende informationer.

Vi tilbyder tre løsningsmodeller

ModelBeskrivelseTegninger
Model A (standardløsningen)Til beholdere med radier fra 3,69-7,33 m. Udføres med 10-20 elementer, der understøttes i midten af tanken af en centersøjle. Standardudførelsen er beregnet for belastning svarende til 500 mm jord + person- og snelast.Systembeskrivelse 
Systemoversigt 
Tegning, str. 10-12 
Tegning, str. 13-16 
Tegning, str. 17-20 
Tegning, str. 21-25 
Tegning, str. 26-31 
Tegning, str. 32-38 
Detaljer bund, str. 10-20 
Centersøjle 
Kombination A + B
Model BFortrinsvis til beholdere med radius fra 7,71-9,17 m. Udføres med 21-25 elementer, der understøttes i midten af en centerringbjælke båret på 6 betonsøjler samt lukkes i midten med 2 halvmånedæk. Lasteevne svarer til 500 mm jord + person- og snelast. 
Model B anvendes normalt kun, hvor model A ikke rækker.
Systembeskrivelse 
Systemoversigt 
Detaljer bund, str. 21-25 
Plan, str. 21-25 
Kombination A + B
Model C

Til beholdere med en radius fra 9,54-13,92 m med en centersøjle + en centerringbjælke og et antal søjler. Lasteevne svarer til 500 mm jord + person- og snelast.

Model C1: 26-31 elementer, der understøttes i midten af en centersøjle og en centerringbjælke båret på 8 betonsøjler. 
Model C2: 32-38 elementer, der understøttes i midten af en centersøjle og en centerringbjælke båret på 12 betonsøjler. 
Model C anvendes normalt kun, hvor model A eller B ikke rækker.

Systembeskrivelse 
Systemoversigt 
Detaljer bund C1, str. 26-31 
Plan C1, str. 26-31 
Detaljer bund C2, str. 32-38 
Plan C2, str. 32-38

Halvmånedæk 
Halvmånedæk er et cirkulært betondæk, udført i 2 halvdele – deraf navnet ”halvmåne”. Halvmånedæk kræver ingen understøtning inde i tanken. Se en tegning af halvmånedækket (link til PDF).

Halvmånedæk anvendes i standardstørrelser til FLEXI tanken fra str. 9-16 elementer.

Halvmånedæk anvendes ligeledes til cirkulære beholdere fra str. 21-25 elementer, hvor det afslutter midten af tanken, idet der yderst anvendes A-dæk.

Den maksimale dækdiameter er 7,30 m grundet transport. Alle diametre herunder kan udføres.

Dækket kan dimensioneres til større belastninger end de angivne standardstørrelser og maksimale belastning.