Skip to main content

Aftalegrundlag

Projektgrundlag

Såfremt Industri Beton A/S (enten ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri eller Svinninge Beton Industri) skal forestå elementprojekteringen, forudsættes det, at rådgiveren leverer de dokumenter, som er angivet i de relevante modeller i bips A113 ”Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton”.

Når projektgrundlaget er endeligt og stillet til rådighed for Industri Beton, returneres blanketten Bekræftelse - projektgrundlag er klar til elementprojektering med underskrift til Industri Beton.

Det forudsættes endvidere, at den bygværksprojekterende for de bærende konstruktioner leverer ”A1 Projektgrundlag”, sådan som det er beskrevet i bilag 4 til Bygningsreglementet og i SBi-anvisning 223 ”Dokumentation af bærende konstruktioner”.

Aftalevilkår

For tilbud og ordrer gælder følgende betingelser og forbehold:

Leverandørbrugsanvisninger og montagevejledninger
Find alle vores Montagevejledninger mv. via dette link

Montagerækkefølge
Montagerækkefølgen skal oplyses til den aktuelle virksomhed i Industri Beton A/S inden optegning af elementprojektet.

Afkald
Angående afkald af betonelementer - læs mere her