Skip to main content

Trykvægsplader

Trykvægge er gennemprøvede og stærke løsninger, når det gælder stabile facadevægge og skillevægge til optagelse af tryk og belastning fra oplagring af løsvarer. Elementerne udføres efter opgave til opbevaring af tungere løsvarer som korn, gødning, foderstoffer, salt sand, sten m.m. Trykvægge overfører lasten til gulvet og den lodrette rammekonstruktion.

Trykvægsplader
Trykvægsplader anvendes som skillevægge, ydervægge i løsvarehaller eller som materialebokse i åben terræn. Pladerne armeres til den givne last og overfører kræfterne til den stabiliserende stålkonstruktion. De kan være en del af den pæne facade med farvede, fritlagte overflader samtidig med, at de optimerer lagerkapaciteten i hallen. 

Trykvægspladerne fås i tykkelserne 15, 18, 20 og 22 cm og leveres typisk i længder fra 4,20 meter til 6,00 meter med en maksimal højde på den enkelte plade på 3,30 meter.

Vi er certificeret efter gældende normer og standarder. Kontakt os for en uforpligtende samtale om dine muligheder.