Skip to main content

Stibunde og gangplader

Vi har mange års erfaring i udvikling og implementering af betonelementer til dansk landbrugsbyggeri; og vi har et bredt program til staldopbygning.

Stibunde
Vores stibunde udføres i mål efter projekt. Elementerne er forberedt til trækning af varmeslanger; og de kan anvendes i stalde både med og uden gulvudsug.

Gangplader
Gangpladerne anvendes både til slagte- og smågrisestalde med eller uden udsparing for støbejernsriste.

Comfortfarestier
Comfortfarestier fremstilles i en meget høj betonkvalitet i forhold til almindelig pladsstøbt beton. Elementerne bevarer således sin skånsomme overflade og bliver ikke ru.
De er udviklede med integreret krybbe og inventar uden skarpe kanter og bolte, så so og pattegrise ikke skades. Inventaret monteres i udsparinger langs elementkanterne, så der opnås tætte stiadskillelser. Det gør det let at vaske og rengøre, så hygiejnen og komforten er helt i top.