Skip to main content

Cirkulære tanke

Cirkulære tanke i beton fåes i mange størrelser

Vi bygger også anlæg til biogas, rensning og vand.

Cirkulære tanke anvendes til industrianlæg fortrinsvis som væsketanke, men de bruges også til opbevaring af faste materialer, som fx spåntanke. Tankene anvendes især til:

 • Rentvandsbeholdere
 • Sprinklerreservoir
 • Forsinkelsesbassiner
 • Klaringstanke
 • Slamsiloer
 • Procestanke i private og kommunale renseanlæg

Tankene kan udføres åbne eller overdækkede og enten nedgravet eller opstillet i niveau med terræn. De opbygges af elementer i op til 8,6 m højde og leveres i størrelser fra ca. 40 m³ og til ca. 9.455 m³.

Beholderne leveres i følgende typer

TypeVolumeOversigtTegninger
Cirkulære 3 M120 - 1.920 m³Str. oversigt3 M
Cirkulære 4 M160 - 4.912 m³Str. oversigt4 M
Cirkulære 5 M200 - 5.048 m³Str. oversigt5 M
Cirkulære 6 M240 - 3.828 m³Str. oversigt6 M
MEGA251 - 9.455 m³Str. oversigtMEGA 6
MEGA 8,6
Cirkulære Flexi40,5 - 3.889,7 m³Str. oversigt 

Cirkulære 3 M

3 meter tankene anvendes af såvel industrivirksomheder som kommunale renseanlæg og vandværker.

 • Rentvandsbeholdere
 • Sprinklerreservoir
 • Forsinkelsesbassin
 • Tanke under terræn

Fortrinsvis ved:

 • Forholdsvis lille volumen
 • Høj grundvandstand, hvor tanken ønskes grundsat i dybden
 • Åben tank, der kan overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer

Elementernes højde kan reduceres under hensyntagen til vandrette ribber og tilhørende liner.

Cirkulære 4 M

4 meter tankene er meget anvendt inden for industrisektoren til fx.:

På renseanlæg

 • Klaringstanke med hammer
 • Luftningstanke med flere ringe
 • Forsinkelsesbassin med dæk
 • Slamsiloer, evt. med dæk

På vandværker 

 • Rentvandstanke med dæk

Til sprinkleranlæg

 • Reservoir med dæk

Elementernes højde kan reduceres under hensyntagen til vandrette ribber og tilhørende liner.

Åbne betontanke kan overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer.

Cirkulære 5 M, 6 M og MEGA tanke
De store tanke anvendes især til private eller kommunale renseanlæg til procestanke med behov for større volumen eller med ønske om mindre overflade.

MEGA tanken er den største cirkulære tank i produktprogrammet. MEGA tanken producerer vi i to forskellige elementhøjder: 6,0 eller 8,6 meter.

Elementernes højde kan reduceres under hensyntagen til vandrette ribber og tilhørende liner.

Åbne tanke kan overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer.

Cirkulære Flexi tanke
Flexi tanken produceres i tre forskellige elementhøjder: 4, 5 eller 6 meter. Hvis den anvendes som væsketank, er den maksimale elementhøjde 6 meter. Det er muligt at stille to tanke oven på hinanden. På den måde opnår du en højde på 12 meter, hvis du har brug for en spånsilo.

Åbne Flexi tanke kan naturligvis også overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer.

Tanke, der er større end de anførte, udføres kun efter undersøgelse af de aktuelle statiske forhold.       
Hvor grundvandsspejl ikke kan sikres til under bundpladeniveau, skal der udføres specielle beregninger.

Hammer konstruktion
En hammer er i princippet en vandret bjælke, som de cirkulære tanke kan afsluttes med i toppen. Hammeren har primært til formål at danne kørevej for skrabebroer på klaringstanke til renseanlæg. Elementer med hammer vælges også af andre grunde – fx af æstetiske grunde. Se tegning af hammer (link til PDF).

På 5 M, 6 M og MEGA tankene har elementerne en ribbe foroven, som ved de øvrige tanke ikke egner sig til kørende skrabebroer.

Alle cirkulære tanke kan forsynes med en hammer.       
Hammerbredde : 350 mm.       
Hammertykkelse: 190 mm.       
Hammeren kan efter ønske udføres med indstøbte el-rør (3 stk.) for varmeledninger (til af-isning).

Søjler med konsol
Til klaringstanke med centerbygværk kan vi levere søjler med konsol til montage af betonbrøndringe.

Søjlernes længde og konsolplacering dimensioneres og udføres efter opgave, ligesom topplader kan fremstilles iht. godkendt projekteringsmateriale.

Søjledimension: 250 × 250 mm. Tegning af søjle med konsol og topplade (link til PDF).

Ledepladevægge
En ledepladevæg er en cirkulær elementvæg til opdeling af større cirkulære tanke. Herved opnås fx en indvendig ringvæg eller mellemring. Ledepladevægge er beregnet til en opdeling af beholdere, hvor vandspejlskoterne stort set er identiske (max. 100 mm difference).

Ledepladevæggene udføres med skjulte liner og uden ribber, hvorved de adskiller sig i udseende fra tankelementerne.

Elementerne udføres i højder op til 6,0 meter og med to forskellige elementbredder (modulmål) på 1.300 mm og 2.300 mm.

Type 2300 giver den billigste m² pris, men ved få elementer vil vinklen mellem elementerne i nogen grad være udslagsgivende for valg mellem type 1300 og type 2300.

TypeTegningerStørrelsesoversigt
1300Tegning
Tegning af låseelement
Størrelsesoversigt
2300Tegning
Tegning af låseelement
Størrelsesoversigt