Skip to main content

Miljøpolitik

Visionær miljøpolitik
Virksomhederne i Industri Beton A/S vil sikre sunde arbejdsforhold for alle ansatte samt forsvarlige sikkerhedsforhold ved udførelsen af arbejdet. I produktionen anvender vi materialer, der ikke forurener eller belaster det omgivende miljø. Alle vores produkter kan bortskaffes, destrueres eller genanvendes på en miljømæssig forsvarlig måde.

Miljøbevidst 
En del af Industri Betons produktpalette er udviklet og anvendes til miljømæssige formål, der gavner det ydre miljø. Derfor har vi et særligt ansvar for, at vores produkter bliver fremstillet så miljømæssigt korrekt som muligt.
Vi udvikler løbende nye produkter til gavn for det ydre miljø, ligesom vi også optimerer vores produktionsprocesser for at vedligeholde og forbedre vores interne miljø.

Beton er miljø
Beton er et bæredygtigt byggemateriale, idet det består af råstofferne sand, grus, kalk og vand – altså naturlige råstoffer, der findes overalt på jordkloden. Det betyder, at beton kan produceres lokalt, hvilket er en miljømæssig fordel, da transportomkostninger og dermed energiforbruget kan holdes nede.

Beton gør bygninger energirigtige, da det har en god varmeakkumuleringsevne. Beton har meget lang levetid, og er derfor, set over årene, et meget miljøvenligt byggemateriale. Yderligere har beton en CO²-neutraliserende effekt, fordi betonoverflader optager CO² fra atmosfæren.

I Danmark genbruges omkring 95 % af betonen fra nedrivningsaffald. Det betyder, at meget lidt beton ender på fyldpladser. Nedknust beton anvendes primært til vejbygning, hvor det er et eftertragtet materiale. Restprodukter fra anden industri anvendes også i produktionen af beton i stedet for cement, hvilket sparer råstoffer og energi. Det giver alt i alt en meget positiv effekt på betons miljøegenskaber.

Miljøvaredeklarationer - EPD'er
Branchefællesskabet Dansk Beton har udarbejdet detaljerede miljøvaredeklarationer - også kaldet EPD (Environmental Product Declaration). Nu er det muligt at regne ud, hvor meget CO² diverse typer af beton udleder fra produktion, til nedrivning og genanvendelse. Vi følger branche-EPDer på betonvægelementer og sandwich- og facadeelementer; find dem her på siden.

Find alle deklarationerne på Betonelement-Foreningens hjemmeside via dette link.

Beton styrker bæredygtighed
Dansk Beton har udgivet en publikation, hvor de belyser de bæredygtige fordele, der er ved beton. Fx. dét, at beton naturligt optager CO². Både mens byggeriet står, og når det nedknuses og genanvendes. Helt op mod 50 % af CO²-udledningen fra produktionen kan genoptages naturligt.

Klik på brochuren (til højre) og læs mere om, hvordan det kan lade sig gøre.