Skip to main content

Biogasanlæg

  • Biogasanlæg
  • Biogasanlæg
  • Biogasanlæg
  • Biogasanlæg
  • Biogasanlæg

Vi producerer, leverer og monterer cirkulære beholdere til biogasanlæg, som typisk består af flere beholdere i forskellige størrelser. Beholderne opbygges af elementer i op til 8,6 m højde og leveres i størrelser fra ca. 30 m³ og til ca. 10.000 m³. De kan udføres åbne eller overdækkede, og de bliver enten gravet ned eller opstillet i niveau med terrænet.

Beholderne benyttes typisk som

  • Reaktortanke
  • Fortanke
  • Afgasningstanke
  • Efterlagertanke mm.

Tænk grønt

På biogasanlæg bliver energien i affald til biogas. Næringen bliver til gødning, som kan spredes på markerne. Biogassen kan bruges til at lave elektricitet og fjernvarme. Gødningen kan erstatte kunstgødning.

I 2015 blev Danmarks største biogasanlæg inviet (artikel i Maskinbladet fra 2015). Det leverer gas til naturgasnettet og producerer gas til opvarmning af 8.000 husstande. Mon ikke at flere stor anlæg vil blive taget i brug de kommende år? Derved vil en større del af Danmarks energiforsyning komme fra grønne energikilder. 

Har du lyst til at læse meget mere om biogasanlæg; så kan du læse mere her: bigadan.dk

Vi har bl.a. leveret betonelementer til Solrød Biogas.