Skip to main content

Firkanttanke

Firkanttanke anvendes specielt til mindre bassiner åbne som jorddækkede og til fortanke, reservoir og pumpestationer. Tanksystemets vægge opbygges af standard betonelementer, og de kan overdækkes med TT-dækelementer. Firkanttankens stabilitet kan forstærkes med skråstøtter, fx ved bassiner.

Brug for store bassiner eller anlæg til fx fjernkøling?
Større bassiner og anlæg opbygges af vores tunnelelementer, der har styrken til tung last og kørende trafik. Bassinerne er fleksible i størrelsen, da de bliver fremstillet af to tunneller, der bliver sammensat til den ønskede størrelse. Kontakt os, så er vi klar med professionel rådgivning.

Tanksystemets vægge opbygges af to forskellige standardelementtyper:

Som standard kan vi levere firkanttanke fra 45-460 m³.

TypeElementbredde (mm)Elementhøjde (mm)Dokumenter
4,5 M4.5002.400 (kan reduceres)Tegning 4,5 M
6,0 M6.0002.400 (kan reduceres)Tegning 6,0 M
   Størrelsesoversigt
   Systemoversigt
   Element- og samlingsdetaljer
   Åbent bassin
   Skråstøtter

TT-betondæk til firkanttanke
TT-betondækelementer anvendes som afdækning af firkanttanke. Elementerne leveres i standardlængderne 4,9 m og 6,4 m svarende til beholderstørrelsen, og med en bredde på 1.490 mm.

TT-dækelementerne kan leveres med reduceret længde.

Elementlængde (mm)Elementbredde (mm)Tegning
4.900 (kan reduceres)1.490TT 49
6.4001.490TT 64


Som standard fremstilles TT-betondækelementerne for maks. 10 tons akseltryk.

Firkanttank med plant loft
Ønsker du plant loft, kan TT-dækelementerne monteres omvendt for større frihøjde, fx ved anvendelse til pumperum. En forudsætning er dog, at firkanttanken er nedgravet eller overdækket på anden vis. Alternativt kan TT-dækket erstattes af plane dækelementer.

Montage
Elementerne boltes sammen med tre rustfri bolte. Ved bunden udføres en omstøbning ilagt forankringsjern. Stabiliteten sikres derudover med enten TT-dæk eller skråstøtter.

Indvendige fuger forsegles. Udvendige fuger forsegles kun, hvis der i projektbeskrivelsen foreskrives, at der kan forekomme negativt vandtryk.