Skip to main content

Affaldsskakte

Vi producerer affaldsskakte som lodrette rør i beton. De anvendes i etageejendomme til nedkastning af husholdningsaffald fra lejlighederne. Affaldsskakten benyttes enten fra opgangen eller fra altangangen. Affaldet opsamles i indrettede skarnbokse i kælderen, hvorfra det håndteres af dagrenovationen. 
- Illustration affaldsskaktelement

Montage af betonelementerne

Skaktelementerne leveres normalt liggende på ladvogn eller reolvogn. Under montagen kan det være påkrævet at understøtte det nederste skaktelement, indtil det er støbt fast til den øvrige konstruktion. I indkasthullet monteres den aftalte låge (kan leveres efter aftale). Og se videre montagevejledningen (link herunder) for yderligere informationer i forbindelse med montagen.
 - Montagevejledning - affaldsskakte (PDF-fil).

Vi har også en montageafdeling, der kan hjælpe - læs mere her.