Skip to main content

Fakturering

Industri Beton A/S CVR nr.: 26511356.

Fakturaer
Fremsendes som PDF til mail faktura@industribeton.dk (inkl. evt. tilhørende bilag scannet i samme fil).

Fakturaen skal altid påføres:

  • kontaktperson/bestiller hos Industri Beton
  • leveringsadresse
  • Industri Betons sagsnummer, hvis det er relevant

Kontoudtog
Fremsendes som PDF til mail kreditor@industribeton.dk.