Skip to main content

Bering-Beder vejen

Montageår:
2020-2022
Adresse:
Bering-Beder vejen
Aarhus

For M.J. Eriksson A/S producerer vi betonelementer til Bering-Beder vejen - det største anlægsprojekt i Aarhus' historie. Vores montageafdeling står delvist for montagen. Strækningen på ca. 12 km danner grundlag for Ring 3 syd om Aarhus og vil forbinde Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen i vest med Oddervej i sydøst.

Vores leverance til Bering-Beder vejen består af

  • Broer
  • Faunapassager
  • Paddetunneller
  • Støttemure
  • Delvis montage

Etableringen af den ny vejstrækning forventes færdig ultimo 2022.
 

Medieomtale mv.

Bering-Beder vejen - ny trafikåre i Aarhus syd, følg projektet på Aarhus Kommunes hjemmeside
Første spadestik til Bering-Beder vejen, artikel i Licitationen 28. april 2020
Aarhus lader 400 infrastrukturmillioner rulle, artikel i Licitationen 24. marts 2020