Skip to main content

Flintholm Station

  • Flintholm Station
Montageår:
2003
Adresse:
Grøndals Parkvej 81, 2000 Frederiksberg

Vi har leveret konsoller, perronelementer og mastefundamenter til Flintholm station på Frederiksberg. Perronerne består af to typer betonelementer samt en stålkonsol, der nedstøbes, som dermed udgør fundamentet. Konsollen opsvejses af jernbaneskinner. Stålkvaliteten gør, at vi ikke behøver overfladebehandling for at hindre tæring.

Bagpladerne, der passer ned i skinneprofilen (konsollen), stilles lodret og danner dermed støttemur for tilfyldning. Overpladerne ligger vandret og er fastlåst ved hjælp af låseplader og udsparinger. Pladerne er støbt i grå beton og har indstøbte lygtehuse med gult dæksel.

Foto: Københavns Kommune

Flintholm Station er et centralt trafikknudepunkt i København med både S-tog, metro og busser i bydelen Flintholm på Frederiksberg. Stationen ligger på Ringbanen, Frederikssundbanen og metrostrækningen til Vanløse. Stationen blev indviet den 24. januar 2004.

Perronerne for Ringbanen ligger i terrænniveau, mens perronerne for Frederikssundbanen og metroen ligger på tværgående broer. Det hele er samlet under et 5.000 m² stort glastag, der hænger i 22 meters højde.

Stationen har modtaget flere priser: Den danske stålpris fra Dansk Stålinstitut, diplom fra The Brunel Awards, en skønhedspris fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og en stålpris fra European Steel Design Awards.

Banestyrelsen er bygherre for Flintholm Station.