Skip to main content

Naturbiogas Sode

  • Naturbiogas Sode
  • Naturbiogas Sode
  • Naturbiogas Sode
  • Naturbiogas Sode
  • Naturbiogas Sode
  • Naturbiogas Sode
Montageår:
2019-20
Adresse:
Hejsager Næsvej 137, Sode
6100 Haderslev

Vi har sammenlagt leveret og monteret ti cirkulære betonbeholdere til Naturbiogas Sode i Haderslev: 

  • Seks 6 meter reaktortanke a 7.400 m³ 
  • En 6 meter forlagertank a 5.450 m³ 
  • En 5 meter vandtank a 3.900 m³
  • To 5 meter forlagertanke a 530 m³ 

Byggeprojektet gik super stærkt. Der var grønt lys fra byrådet i Haderslev Kommune primo september og gas på ledningen inden udgangen af 2019.


Naturbiogas Sode i Haderslev er et biogasanlæg med en kapacitet på 200.000 tons biomasse. Det svarer til, at de årligt kan producere 10 mio m³ biogas, hvilket svarer til 7.500 husstandes årlige energiforbrug eller brændstof til cirka 5.000 biler.

Naturbiogassen bliver leveret til naturgasnettet og derefter brugt til opvarmning af huse i området. Restaffaldet (biomasse, der er afgasset) kan landmændene genbruge til gødning på deres marker.


Der bliver skrevet
Jesper fik ja til biogasanlæg til 200 millioner kroner, artikel i Licitationen den 6. september 2019 
Naturbiogas Sode har leveret sin første gas til gasnettet, artikel i Jydske Vestkysten den 2. december 2019